Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Van Setten Timmerwerken, zoals deze beschikbaar is gesteld door Van Setten Timmerwerken. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.Intellectueel eigendom.
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Setten Timmerwerken is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Van Setten Timmerwerken.

Geen garantie op juistheidIndien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Van Setten Timmerwerken te mogen claimen of te veronderstellen.

Van Setten Timmerwerken streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.

Van Setten Timmerwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.Wijzigingen.Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Van Setten Timmerwerken op deze pagina

Waarom Van Setten Timmerwerken?

  • check Passie en enthousiasme
  • check Afspraak = afspraak
  • check Vakmanschap
  • check Kwaliteit en goed overleg
  • check Verbouw en onderhoud
  • check Hecht en gedreven team
Projecten

Renovatie schuur

Renovatie schuur

Volledige renovatie van bestaande schuur.

Maatwerk Veranda

Maatwerk Veranda

Maatwerk veranda i.o. van Gessel Groen Hoveniers uit Opheusden.

Hardhouten Vlonder

Hardhouten Vlonder

Duurzame hardhouten vlonder.

Renovatie woonkamer

Renovatie woonkamer

Renovatie inclusief plaatsing stalen kozijnen. 

Schuur en schapenstal

Schuur en schapenstal

Bouw van schuur en schapenstal.

Aanbouw

Aanbouw

Meer ruimte in stijl